logo pantarei

Hoogveldsweg 10

6102 CB Echt

0475-214441

  praktijk@pantarei-chi.nl

 

 

Hoe werk ik met bloesem remedies?

 

Door mijn opleiding ben ik in contact gekomen met de werkwijze volgens Dr. Bach.

Tijdens deze lessen kwamen er bij mij echter veel vragen naar boven. Met nieuwsgierigheid als drijfveer, ben ik gaan zoeken naar meer informatie. Zo ben ik terecht gekomen bij Dietmar Krämer. Het volgen van deze seminars bracht al snel licht in de duisternis. Deze weg verder bewandelend heeft mij ook in aanraking gebracht met de Nederlandse Bloesemremedies.

 

Doordat ik op beide manieren geschoold ben, is een enorm respect voor de bloesems gegroeid, zoals deze door dr. Bach zijn ontwikkeld. Echter de toepasbaarheid van de methode volgens Dietmar Krämer sluit beter aan bij alle therapieën die ik toepas tijdens mijn behandelingen.

Wat zijn bloemsem remedies?

 

De Bach Flower Remedies zijn ontwikkeld door

Dr. Edward Bach (1886-1936), een zeer bekende en geliefde arts, patholoog, bacterioloog, homeopaat en onderzoeker.

Hij geloofde dat levenshouding en gemoedstoestand een vitale rol spelen in het onderhouden

van je gezondheid en het herstellen bij ziekte.

 

Toen hij in 1936 stierf, had hij een complete behandelmethode ontwikkeld met 38 bloesemremedies, elke remedie (op één na, namelijk Rock Water/Bronwater) bereid uit de bloesems van planten, bomen en struiken. Deze bloesemremedies behandelen niet de ziekte en ziektesymptomen, echter onze persoonlijkheid.

Deze bloesemtincturen nemen negatieve stemmingen weg om plaats te maken voor een balans tussen lichaam en geest.

 

Ziekte wordt gezien als een verstoring van het natuurlijk evenwicht. Het lichaam geeft signalen af wanneer er een blokkade of stoornis is tussen lichaam en geest.

 

De bloesemremedies ondersteunen de patiënt in zijn strijd tegen diens ziekte, dit door emotionele factoren die de genezing belemmeren, als neerslachtigheid, angst, bezorgdheid, trauma, te behandelen.

Bloesemremedies kunnen ook preventief ingezet worden in tijden van stress en bezorgdheid en zijn met name behulpzaam bij de vage klachten van moeheid en depressie, zonder specifieke medische indicaties.

 

Dr. Bach bloesem remedies kunnen in samenwerking met de reguliere geneeskunde gebruikt worden en/of dienen deze tot ondersteuning. De remedies zijn volkomen veilig en werken niet verslavend. Zij hebben een milde werking en kunnen gebruikt worden voor ieder leeftijd. Ze zijn ook heilzaam voor dieren en planten.

Bach bloesem Pantarei Chi

Het ontstaan van Bloesem remedies

 

Dr. Edward Bach

 

Ieder groep vertegenwoordigt het fundamentele conflict dat ons belemmerd ons ware zelf te zijn.

Dr. Bach heeft zijn 38 zielsconcepten ingedeeld in 7 groepen namelijk:

  • Angst

  • Onzekerheid

  • Onvoldoende belangstelling voor de bestaande situatie

  • Eenzaamheid

  • Overgevoeligheid voor ideeën en invloeden

  • Moedeloosheid en wanhoop

  • Overdreven zorg voor welzijn van anderen

 

Dr Bach heeft zijn remedies niet verder kunnen ontwikkelen, Dietmar Krämer heeft bloesem remedies verder ontwikkeld.

 

Dietmar Krämer,

heeft een nieuwe indeling gemaakt, van 2 groepen, respectievelijk uitwendige en inwendige bloesems.

 

Uitwendige bloesems omvatten de negatieve zielsconcepten, die ten gevolge van uitwendige invloeden of als reactie op uitwendige invloeden zijn ontstaan onder andere Walnut en Star of Bethelehem zijn hier voorbeelden van

Inwendige bloesems laten zich in twaalf groepen indelen die overeenkomen de 12 meridianen (sporen).

De blaasmeridiaan wordt gevormd door Centaury, Holly en Pine. De huidones liggen verspreidt over het hele lichaam.

 

Binnen een groep bestaat telkens een communicatiebloesem (Centaury), een compensatie bloesem (Holly) en een decompensatiebloesem (Pine). Aan de twaalf groepen (sporen) ligt gezamenlijk een basisbloem ten grondslag. Deze laatste laat zich in geen enkel schema schikken en wordt zuiver op indicatie toegepast.

 

Tevens door rekening te houden met de onderlinge relatie tussen bloesems is te bepalen welke de oppervlakkige kant en welke de diepere oorzaak bestrijkt.

Zijn de feitelijk klachten (symptomen) weggenomen, dan is volgens deze indeling na te gaan, welke verborgen negatieve grondpatronen tot de bestaande klachten hebben geleid.

 

Bij een diagnose volgens de huidzones, wordt er op de volgende manier gewerkt.

Bij elk bloesemmiddel horen zones op de huid, te vergelijken met voet reflexzones.

Bij negatieve stemmingen treden op die plaatsen veranderingen in de energetische structuur op die veelal gepaard gaan met pijn of sensibiliteitsstoornissen. Op die manier kunnen we, op grond van de plaats op de huid, bloesemdiagnose stellen.

 

Bij toepassingen op de huid, van de desbetreffende bloesemdruppels op de ontregelde zones kunnen we het effect van de bloesems vergroten. Op deze manier herstellen niet alleen negatieve stemmingen aanmerkelijk sneller dan bij alleen inname van druppels, lichamelijk klachten kunnen hierdoor mogelijk sneller verdwijnen.

Bach bloesem Pantarei Chi

Bloesemremedies